fbpx
MDI Management Development International - Über uns

MDI v slovenščini

Spremljamo razvoj vodenjskih veščin naših strank po vsem svetu – od leta 1964. V sodelovanju z našimi strankami smo razvili in izvajamo – na temeljih partnerstva – koncepte in rešitve vrhunske kakovosti.
posameznik – učinkovitost – trajnostnost

 

Svetovanje na področju razvoja managementa

Od svetovanja pri opredelitvi ciljev za izbiro ustrezne teme do izvajanja programov ali usposabljanj.

Vodstveni programi

Od konceptualizacije ukrepov za lokalno izvajanje do mednarodnega uvajanja programa.

 

Naš pristop

Od opredelitev cilja za določanje meril uspešnosti in najprimernejših elementov usposabljanja do izvajanja s pravimi ljudmi.

 

MDI Ciljne skupine

 

Razvijamo panožno-specifične koncepte in ukrepe skupaj z vodji na vseh nivojih – visoko potencialne bodoče vodje, nove vodje, vodje projektov, vodje skupin, vodje oddelkov, nadzornike, direktorje, menedžerje proizvodnje, delovodje, generalne direktorje, člane uprave.
Pri tem smo se orientirati po načrtu vodenja (glede na Ram Charana, Stephen Drotter in Jamesa Noela) ter razlikujemo glede na
• Funkcije in naloge
• Potrebne kompetence in sposobnosti
• Najpomembnejše odnose in vrednote

 

Primeri ciljev v projektih naših strank:

 • Ustvarjanje mednarodno uporabne vodstvene kulture
 • Vzpostavitev doslednih komunikacijskih standardov
 • Izvajanje novih standardov vodenja
 • Ustvarjanje doslednega razumevanja vodstva
 • Motiviranje zaposlenih in vodij
 • Krepitev vodstvenih kompetenc
 • Priprava zaposlenih in vodij za spremembe
 • Spremljanje vodenjskih procesov in procesov sprememb
 • Usposabljanja vodij
 • Podpiranje visokih potencialov in bodočih vodij

 

Kratek izvleček iz naših programov in ukrepov:

 • Razvojni programi vodenjskih veščin na vseh ravneh upravljanja
 • Mednarodno uvajanje novih vodstvenih kompetenc
 • Programi za nadzorne organe
 • Komunikacijski programi za vse zaposlene
 • Programi za visoko potencialne bodoče vodje

 

MDI Izobraževanje

MDI treningi potekajo s pomočjo visoko usposobljenih trenerjev s poglobljenimi izkušnjami vodenja in se osredotočajo na
• Vodenje in upravljanje
• Komunikacijo
• Samostojno vodenje
• Projektno vodenje
• Skrb za ključne kupce

Programi veščin vodenja

Na podlagi MDI pristopov smo razvili – skupaj z vami – po meri izdelane razvojne programe za vodenje na vseh ravneh. Tipični elementi so lahko:

 • Moduli za usposabljanje
 • Delavnice
 • Dogodki za večje skupine
 • Coaching
 • Pripravljalni ukrepi
 • Prenos ukrepov
 • Nove tehnologije učenja

 

Uporabljamo naslednja merila:

 • Ukrepi za trajnostni razvoj: ciljna usmerjenost, usmerjenost v prakso in prenos znanja med celotnim postopkom
 • Dobro preizkušene metode, ki so prilagojene posebnim potrebam vašega podjetja, posameznim skupinam in udeležencem.
 • Navzkrižno-hierarhično usklajena vsebina
 • Učenje z osebno izkušnjo na ravni posameznikov in na ravni podjetij
 • Trenerji, ki ustrezajo vašemu podjetju

 

in dodali dodatne merila za mednarodne aktivnosti:
• Izvajanje programov v lokalnem jeziku
• Fleksibilnost in ravnovesje med potrebami sedeža podjetja in nacionalnimi, medkulturnimi potrebami hčerinskih družb
• Intenzivno povezovanje vseh ustreznih ljudi
• Pregledni postopki in izvedba

Svetovanje

Svetovanje na področju razvoja managementa
Razvojne rešitve managementa »po meri«

Na podlagi vaših zahtev in nalog razvijemo – skupaj z vami – ukrepe, posebej glede na vaše potrebe, na primer:

 • Spremljanje razvojnih procesov vodij
 • Razvoj in izvajanje programov
 • Katalogi notranjega usposabljanja
 • Po meri narejeni interni seminarji
 • Moderiranja delavnic
 • Razvoj ekipe
 • Zunanje izvajanje razvoja kadrov
 • Osebni razvoj posameznika
 • Odprti seminarji in programi

 

Svetovanje za ustvarjanje dolgoročnega uspeha

 

Kot svetovalci, je naš cilj, da prinesemo v vašem podjetju obstoječe strokovno znanje in izkušnje, kot tudi ukrepe za večjo sposobnost in potencial vašega vodstva  za ustvarjanje dolgoročne vrednosti.

 

 

MDI pristopi so najsodobnejši, ciljno usmerjeni in dobro preizkušeni

 

Naša usposabljanja in razvojni svetovalci bodo oblikovali ustrezno učno arhitekturo in razvijali ustrezno vsebino za vaše podjetje. Stalno svetovanje in sodelovanje kupcev zagotovi strokovno in ciljno usmerjeno izvajanje programa.

To vam omogoča globlji vpogled v naš pristop.

Podjetje

 

Mednarodno

Naša mednarodna ekipa izkušenih trenerjev in svetovalcev vam zagotavlja najvišjo kakovost razvojnih programov za upravljanje v vašem lokalnem jeziku.

 

Rešitve po meri

Naši programi temeljijo na dobro preizkušenih komponentah za usposabljanje in so prilagojene tako, da ustrezajo posebnim potrebam vašega podjetja. Pomagajo vam doseči izjemne rezultate in konkurenčno prednost.

 

Trajnostni razvoj upravljanja

S ciljno orientacijo, usmerjenostjo v prakso ter osredotočanjem na prenos znanja, moramo zagotoviti trajnostni razvoj upravljanja za vaše podjetje – tako na ravni posameznika kot na ravni podjetja. S tem vas podpiramo pri povečanju dolgoročne vrednosti vašega podjetja.

Dejstva in številke

 • izkušnje v razvojnem managementu od leta 1964
 • več kot 140 trenerjev
 • 1500 dni usposabljanj na leto
 • 7500 udeležencev na leto
 • 92% naših udeležencev ocenjuje naše treninge kot odlično
 • 95% naših strank bi priporočalo MDI drugim

MDI Kakovost

 

Naši standardi so visoki! Kakovost pomeni …

Vsebina: najnovejša vsebina, individualno prilagojena ustrezni ciljni skupini

Metodologija: različne preizkušene metodologije, ki motivirajo in s tem spodbujajo izvajanje v vaši dnevni rutini

Ljudje: profesionalni inštruktorji in trenerji, ki se osredotočajo na potrebe kupcev in udeležencev, da bi dosegli dolgoročne cilje

Kontaktna oseba

Mojca Straus Istenič

Mojca Straus Istenič