MDI | Header-Image

Conducerea Eficientă a Angajaţilor

Noua relaţie de parteneriat dintre lideri şi angajaţi necesită abilitatea de a-i susţine, îndruma şi încuraja pe aceştia din urmă. Leadershipul eficient este aţintit către specificarea exactă a comportamentului de leadership cel mai potrivit în anumite condiţii, şi prin urmare care va conduce la cele mai bune rezultate.
Leadershipul situativ este un model şi un instrument care deschide comunicarea referitoare la performanţă şi dezvoltare între manageri şi angajaţi. Liderii eficienţi sunt versatili în ceea ce priveşte abilitatea de a folosi diferite stiluri de leadership în conformitate cu situaţia existentă. Acest model vă va permite să analizaţi situaţia în care vă aflaţi, şi apoi să utilizaţi stilul de leadership cel mai potrivit. Aceasta ajută la construirea relaţiilor, dezvoltarea competenţelor şi a încrederii în ceilalţi, atingerea unui nivel de angajament mai mare şi funcţionează totodată în beneficiul liderului, angajatului şi organizaţiei.

Obiective

Trainingul Conducerea Eficientă a Angajaţilor le va permite participanţilor să:

 • Analizeze nivelurile de dezvoltare ale angajaţilor lor şi să aleagă stilul de leadership adecvat
 • Crească frecvenţa şi calitatea conversaţiilor referitoare la performanţa, dezvoltarea şi rapoartele lor directe
 • Dezvolte angajamentul în interiorul echipei lor şi să-şi susţină angajatii în asumarea responsabilităţii
 • Creeze un model de comunicare pentru toate nivelurile organizaţiei în vederea susţinerii schimbului cultural şi avansării către o organizaţie de înaltă performanţă
 • Aprecieze diversitatea şi să susţină dezvoltarea fiecărui membru al echipei
 • Devină lideri flexibili care sunt bine calificaţi în vederea stabilirii obiectivelor, evaluării performanţei, ascultării active, feedback-ului.
 • Crească răspunderea individuală şi organizaţională prin conectarea scopurilor individuale şi organizaţionale la un plan de acţiune
 • Crească competenţa socială în conducerea angajaţilor
 • Distingă diferitele tipuri de comportament şi să se le gestioneze într-un mod flexibil
 • Dezvolte încrederea şi să devină factori împuterniciţi de luare a deciziei

Subiecte

Următoarele subiecte sunt câteva din punctele cheie de învăţare ale seminarului Conducerea Eficientă a Angajaţilor:

 • Iniţierea schimbării şi conducerea spre performanţă  
 • 3 factori ai performanţei de top
 • Modelul leadershipului situaţional
 • Abilitaţile liderului situaţional
 • Dezvoltarea nivelurilor angajaţilor
 • Încurajarea competenţei şi motivării angajaţilor
 • Comportamentul de leadership focalizat pe sarcini şi oameni 
 • Stilurile de leadership şi adaptarea acestora la diferite nevoi/ situaţii 
 • Impactul stilurilor de leadership ineficiente
 • Nivelurile împuternicirii
 • Liderul ca şi îndrumător al dezvoltării
 • Leadership-ul situaţional: strategiile de rezolvare a conflictelor
 • Stilurile de Leadership - “verificarea aplicării” în viaţa reală
 • Evaluarea online a stilului de leadership: identificarea comportamentului de leadership preferat, cu scopul de a identifica obiectivele de învăţare adecvate

Metodologia seminarului Conducerea Eficientă a Angajaţilor este bazată pe jocuri de roluri, studii de caz şi alte exerciţii. Participanţii vor fi provocaţi să tragă propriile lor concluzii şi să aplice invăţăturile lor în situaţii practice.

Target Group 

Managerii care doresc să devină lideri cu o eficienţă crescută prin învăţarea a modalitaţilor de adaptare a diferitelor stiluri de leadership în diferite situaţii.

Durata 

2 zile

Pentru mai multe detalii referitoare la trainingul Conducerea Eficientă a Angajaţilor vă rugăm să ne contactaţi şi vă vom  oferi în cel mai scurt timp posibil un răspuns bazat pe nevoile dumneavoastră.

null

Vlad Novac
+40/721/335 144 
vlad.novac@mdi-training.com

SOMMER-LEHRGANG

Kompetent als neue Führungskraft

NEU: inkl. MDI Learning Transfer System

18.-22.08.2014 in Anthering bei Salzburg